Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10562
Získejte citlivou informaci o chybě zabezpečení v systému Apple OS X

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
04/22/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné ukládání hesel bylo nalezeno v OS X. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím čtení logů.

Poznámka: Dodavatel neposkytuje hodnocení CVSS. Tento rating byl vypočítán v aplikaci Kaspersky Lab a může se lišit od informací o jiných zdrojích.

Zasažené produkty

OS X Lion verze 10.7.3

Řešení

Aktualizujte nejnovější verzi a postupujte podle pokynů dodavatele uvedených v původním poradenství.
Stránka Apple OS X

Oficiální doporučení

Apple article

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Apple OS X

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti