Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10528
Zranitelnost kódu v injekci v programu pfsense

Aktualizováno: 04/07/2015
Detekováno
?
04/01/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V pfSense byly nalezeny slabé stránky skriptování v rámci webu. Využíváním těchto zranitelností mohou škodliví uživatelé vyloučit libovolné skripty nebo HTML. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržených parametrů pro webové rozhraní.

Zasažené produkty

verze pfSense starší než 2.2.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte pfSense

Oficiální doporučení

pfSense advisory

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
pfSense
CVE-IDS
?

CVE-2015-2294


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti