Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10519
Více zranitelností ve FreeXL

Aktualizováno: 04/10/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena ve FreeXL. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného sešitu.

Zasažené produkty

Verze FreeXL starší než 1.0.0i

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte FreeXL

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2015-2753
CVE-2015-2754
CVE-2015-2776


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti