Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10518
Zranitelnosti odmítnutí služby ve službě Wireshark

Aktualizováno: 04/01/2015
Detekováno
?
03/07/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Integrované přetečení a další nespecifikované chyby byly nalezeny v Wireshark. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého paketu.

Zasažené produkty

Wireshark verze 1.12 verze starší než 1.12.4
Wireshark verze 1.10 verze starší než 1.10.13

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze

Oficiální doporučení

Wireshark advisories

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Wireshark
CVE-IDS
?

CVE-2015-2187
CVE-2015-2188
CVE-2015-2190
CVE-2015-2191
CVE-2015-2192


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti