Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10510
Více zranitelností ve službě Cisco IOS

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
03/26/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny ve více verzích Cisco IOS. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených paketů nebo zpráv.

Zasažené produkty

IOS XR verze 5.2.2 na zařízeních ASR 9000
Verze IOS 12.2, 12.4, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3 a 15.4
IOS XE 2 všechny verze
IOS XE verze 3.3 XO, 3.3 SG, 3.4 SG
Verze IOS XE 3.2 E starší než 3.7.1
IOS XE 3 starší než 3.13.3 S
IOS XE 3.14 před 3.14.0 S
IOS XE 3.15 před 3.15.0 S

Řešení

Použijte příslušné aktualizace nebo vynucujte bezpečnost zranitelných systémů pomocí firewallu a omezení přístupu.

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Cisco IOS
CVE-IDS
?

CVE-2015-0635
CVE-2015-0636
CVE-2015-0637
CVE-2015-0638
CVE-2015-0639
CVE-2015-0640
CVE-2015-0641
CVE-2015-0642
CVE-2015-0643
CVE-2015-0644
CVE-2015-0645
CVE-2015-0646
CVE-2015-0647
CVE-2015-0648
CVE-2015-0649
CVE-2015-0650
CVE-2015-0672


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti