Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10505
Více zranitelností v produktech Oracle

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v produktech Oracle. Využíváním těchto zranitelností mohou mít škodliví uživatelé vliv na integritu, důvěrnost a zranitelnost. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s JSSE, JAXP, AWT, 2D, Nasazení, Knihovny, Hotspot, Bezpečnost a další neznámé body.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 6 verze 6u81
Oracle Java SE 7 verze 7u67
Oracle Java SE 6 verze 8u20
Oracle JRockit verze R27.8.3 a R28.3.3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi.

Oficiální doporučení

Oracle advisory

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Sun Java JRE 1.6.x
Sun Java JDK 1.6.x
Oracle JRockit
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2014-6513
CVE-2014-6512
CVE-2014-6511
CVE-2014-6517
CVE-2014-6515
CVE-2014-6558
CVE-2014-6519
CVE-2014-4288
CVE-2014-6485
CVE-2014-6504
CVE-2014-6506
CVE-2014-6527
CVE-2014-6502
CVE-2014-6503
CVE-2014-6562
CVE-2014-6466
CVE-2014-6468
CVE-2014-6492
CVE-2014-6493
CVE-2014-6458
CVE-2014-6531
CVE-2014-6476
CVE-2014-6532
CVE-2014-6456
CVE-2014-6457


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti