Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10499
Chyba zabezpečení při provádění kódu v systému NSIS

Aktualizováno: 03/26/2015
Detekováno
?
03/21/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nedostatek ověření certifikátů byl nalezen v NSIS. Využíváním této zranitelnosti provádějí škodliví uživatelé libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného certifikátu.

Zasažené produkty

Nullsoft Scriptable Install System všechny verze

Řešení

Zvolte jiný balírny

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Nullsoft Scriptable Install System
CVE-IDS
?

CVE-2015-0941


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti