Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10497
Zabezpečení obtoku zabezpečení v produktu IBM Rational ClearQuest
Aktualizováno: 03/26/2015
Detekováno
?
03/24/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V IBM Rational ClearQuest byla nalezena falešná referenční stránka. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít bezpečnostní omezení. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat pomocí auth únosu.

Zasažené produkty

IBM Rational ClearQuest 7.1 verze starší než 7.1.2.17
Verze IBM Rational ClearQuest 8.0 starší než 8.0.0.14
IBM Rational ClearQuest 8.0.1. verze starší než 8.0.1.7

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
IBM Rational ClearQuest
CVE-IDS
?

CVE-2014-8925


Odkaz na originál