Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10476
Chyba zabezpečení při provádění kódu v produktech společnosti Microsoft

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
01/13/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Přetečení vyrovnávací paměti byl nalezen v produktech společnosti Microsoft. Využíváním této zranitelnosti provádějí škodliví uživatelé libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržených paketů souvisejících s službou Telnet.

Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows Vista x86, x64
Windows Server 2008 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows 7 x86, x64
Windows Server 2008 R2 x64, Itanium Service Pack 1
Windows 8 x86, x64
Windows 8.1 x86, x64
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-002

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-0014

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-002
KB seznam

3020393


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti