Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10450
Zranitelnost ACE v aplikaci RealPlayer

Aktualizováno: 03/03/2015
Detekováno
?
07/07/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V přehrávači RealPlayer bylo nalezeno několik přetečení vyrovnávacích pamětí. Pomocí této chyby zabezpečení může škodlivý uživatel spustit libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého souboru MP4.

Zasažené produkty

Verze RealPlayer starší než 17.0.10.8

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte RealPlayer

Oficiální doporučení

RealNetworks advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
RealPlayer Cloud
RealPlayer
CVE-IDS
?

CVE-2014-3113


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti