Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10440
Více zranitelností v aplikacích Adobe Acrobat & Reader

Aktualizováno: 04/24/2015
Detekováno
?
09/09/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikacích Adobe Acrobat a Reader bylo nalezeno několik kritických chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, způsobit odmítnutí služby, obejít bezpečnostní omezení, získat citlivé informace, spustit libovolný kód a číst libovolné soubory.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. bezobslužná zranitelnost může být využívána prostřednictvím nespecifikovaných vektorů;
  2. Neznámé vektory lze využít prostřednictvím deklarace externích entit XML;
  3. Podmínky závodu mohou být využity prostřednictvím křižovatky NTFS;
  4. Neznámé vektory lze využívat prostřednictvím rozhraní JavaScript JavaScript;
  5. Celočíselný přetečení lze využít prostřednictvím nespecifikovaných vektorů;
  6. Neznámé vektory lze využít vzdáleně;
  7. Přetečení vyrovnávací paměti založené na hromadě může být využito prostřednictvím neznámých vektorů.
Zasažené produkty

Adobe Reader XI 11.0.09 a starší
Adobe Reader X 10.1.12 a dřívější
Adobe Acrobat XI 11.0.09 a starší
Adobe Acrobat X 10.1.12 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte čtenáře

Oficiální doporučení

APSB

Dopad
?
RLF 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Reader XI
Adobe Reader X
Adobe Reader
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat X
Adobe Acrobat
CVE-IDS
?

CVE-2014-9159
CVE-2014-9158
CVE-2014-8461
CVE-2014-8460
CVE-2014-8459
CVE-2014-8458
CVE-2014-8457
CVE-2014-8456
CVE-2014-8455
CVE-2014-8454
CVE-2014-8453
CVE-2014-8452
CVE-2014-8451
CVE-2014-8449
CVE-2014-8448
CVE-2014-8447
CVE-2014-8446
CVE-2014-9150
CVE-2014-8445
CVE-2014-9165


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti