Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10436
Více zranitelností ve VMware vSphere Client

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve VMware vSphere bylo nalezeno několik kritických chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu nebo obejití zabezpečení.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné ověření aktualizace klientského souboru lze vzdáleně využít;
  2. Nesprávné ověření certifikátů X.509 lze vzdáleně využít pomocí spoofingu služby SSL.
Zasažené produkty

VMware vSphere Client 4 verze 4.0, 4.1
VMware vSphere Client 5 verze 5.0, 5.1

Řešení

Aktualizujte klienta vSphere na bezpečnou verzi. Použijte jeden z těchto odkazů nebo přejděte do bulletinu VMware pro pokyny.
Aktualizace vCenter Server 5.1
Aktualizace vCenter Server 5.0

Oficiální doporučení

VMware bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
VMware vSphere Client
CVE-IDS
?

CVE-2014-1210
CVE-2014-1209


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti