Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10427
ACE zranitelnost v ICQ

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
01/13/2011
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nebezpečné aktualizace byly nalezeny v ICQ 7. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně zneužít spoofingem aktualizačního serveru.

Zasažené produkty

ICQ 7 verze dříve než 7.4.4629

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
ICQ

Oficiální doporučení

SecurityFocus
xforce

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
ICQ
CVE-IDS
?

CVE-2011-0487


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti