Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10401
DoS zranitelnost ve Wireshark

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
03/02/2011
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V síti Wireshark byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého souboru .pcap.

Zasažené produkty

Wireshark verze 1.4.3 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Wireshark

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Wireshark
CVE-IDS
?

CVE-2011-1143


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti