Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10391
CI zranitelnost ve službě WebInspect

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/03/2005
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V WebInspectu byla nalezena chyba XAS. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly podávat injekci z jedné aplikace do druhé. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít.

Zasažené produkty

SPI Dynamics WebInspect verze 5.0.196

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
WebInspect
CVE-IDS
?

CVE-2005-2442


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti