Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10385
ACE zranitelnost ve VMware

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech VMware byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného obrazu ISO.

Zasažené produkty

VMware Workstation verze 7.1.4 a dřívější
VMware Player verze 3.1.4 a dřívější
VMware Fusion verze 3.1.2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Produkty VMWare

Oficiální doporučení

VMware bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2011-3868


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti