Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10383
ACE zranitelnost ve VMware

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
05/03/2012
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve VMware bylo nalezeno několik kritických chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná manipulace s RPC může být využívána uživateli hostujícího OS pomocí speciálně navržených ukazatelů;
  2. Neznámé vektory lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého provozu NFS;
  3. Nesprávná zařízení s disketami a zařízením SCSI mohou být využívány uživateli hostujícího OS prostřednictvím neznámých vektorů.
Zasažené produkty

VMware Workstation verze 8.0.2, 7.1.5
VMware Player verze 4.0.2, 3.1.4
VMware Fusion 4.1.2
ESXi 5.0 bez opravy ESXi500-201205401-SG
ESXi 4.1 bez záplat ESXi410-201205401-SG, ESXi410-201110201-SG, ESXi410-201201401-SG
ESXi 4.0 bez patchů ESXi400-201105201-UG, ESXi400-201205401-SG
ESXi 3.5 bez opravy ESXe350-201205401-I-SG
ESX 4.1 bez záplat ESX410-201205401-SG, ESX410-201110201-SG, ESX410-201201401-SG
ESX 4.0 bez záplaty ESX400-201105201-UG, ESX400-201205401-SG
ESX 3.5 bez opravy ESX350-201205401-SG

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Vmware produkty

Oficiální doporučení

VMware bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware vSphere Client
VMware Player
VMware Infrastructure
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2012-2450
CVE-2012-2449
CVE-2012-2448
CVE-2012-1517
CVE-2012-1516


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti