Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10381
Více zranitelností ve VMware

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve VMware bylo nalezeno několik kritických chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vykonání libovolného kódu nebo získání oprávnění.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávný přístup k knihovnám může být vzdáleně využíván v místě souvisejícím s sdílením sítě;
  2. Nesprávné načítání programů VMware lze využít místně.
Zasažené produkty

VMware Workstation 6.5.x verze starší než 6.5.4 build 246459
VMware Player 2.5.x verze starší než 2.5.4 build 246459
VMware ACE verze 2.5.x starší než 2.5.4 sestavit 246459
Verze VMware Server verze 2.x starší než 2.0.2 build 203138
VMware Fusion verze 2.x starší než 2.0.6 stavět 246742
VMware ESXi verze 3.5 a 4.0 VMware ESX verze 2.5.5, 3.0.3, 3.5 a 4.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Vmware produkty

Dopad
?
ACE 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware vSphere Client
VMware Server
VMware Player
VMware Fusion
VMware ACE
CVE-IDS
?

CVE-2010-1142
CVE-2010-1141


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti