Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10376
ACE zranitelnost v UltraEdit

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
09/16/2010
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nedostatečná chyba cesty byla nalezena v produktu UltraEdit. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato zranitelnost může být zneužita místně a možná i vzdáleně pomocí knihovního únosu.

Zasažené produkty

IDM Computer Solutions UltraEdit verze 16.20.0.1009 a 16.10.0.1036

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
UltraEdit
CVE-IDS
?

CVE-2010-3402


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti