Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10339
WLF zranitelnost v programu SpeedProject

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech SpeedProject byla nalezena chyba traverzního adresáře. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly přepsat lokální soubory. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat v místě souvisejícím s archivy JAR a ZIP.

Zasažené produkty

SpeedProject Squeez verze 5.1
SpeedProject ZipStar 5.1
SpeedProject SpeedCommander 11.01.4450

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]
Související produkty
Speedproject ZipStar
Speedproject Squeez
Speedproject SpeedCommander
CVE-IDS
?

CVE-2006-0890


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti