Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Speedproject SpeedCommander
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10339 WLF zranitelnost v programu SpeedProject SpeedProject 02/25/2006 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10339

Název: WLF zranitelnost v programu SpeedProject

Vývojář: SpeedProject

Detekováno: 02/25/2006

KLA10338 ACE zranitelnost v programu SpeedProject SpeedProject 04/29/2006 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10338

Název: ACE zranitelnost v programu SpeedProject

Vývojář: SpeedProject

Detekováno: 04/29/2006


Odkaz na originál