Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10311
ACE zranitelnost ve více softwaru
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
09/08/2005
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Přetečení vyrovnávací paměti bylo nalezeno v utilitě komprese WinACE, které se používá ve více produktech. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného názvu souboru ACE.

Zasažené produkty

WinACE verze 2.6 beta 5 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
WinAce
CVE-IDS
?

CVE-2005-2856


Odkaz na originál