Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10310
ACE zranitelnost v RealNetworks

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech RealNetworks byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru SWF.

Zasažené produkty

Verze RealPlayer pro Windows 10.5 od 6.0.12.1040 do 6.0.12.1348
RealPlayer pro Windows 10 všechny verze
RealOne Player pro Windows v2 a v1 všechny verze
Rhapsody pro verze Windows 3 od 0.815 do 1.0.269
RealPlayer pro verze Mac OS 10 od 10.0.0.305 do 10.0.0.331
RealOne Player pro Mac OS všechny verze
RealPlayer pro verze Linux od 10.0.0.0 do 10.0.0.6
Helix Player pro verze Linux od 10.0.0.0 do 10.0.0.5

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

RealNetworks bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Rhapsody
RealPlayer
RealOne Player
CVE-IDS
?

CVE-2006-0323


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti