Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10307
LPE zranitelnost v RealVNC

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V RealVNC byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto zranitelnost lze využít místně pomocí speciálně navrženého argumentu.

Zasažené produkty

RealVNC 5.0.6 pro Mac OS, Linux a UNIX

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
RealVNC

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
RealVNC Viewer
RealVNC
CVE-IDS
?

CVE-2013-6886


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti