Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10299
LPE zranitelnost v zisku HO

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
09/07/2012
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V Prof-UIS byla nalezena chyba nedůvěryhodné cesty. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat privilegii. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí únosu DLL.

Zasažené produkty

Prof-UIS verze 2.9.0 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Changelog

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
Prof-UIS
CVE-IDS
?

CVE-2010-5264


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti