Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10296
ACE zranitelnost v Polaris

Aktualizováno: 04/17/2018
Detekováno
?
08/29/2013
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v Polaris. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru DOCX.

Zasažené produkty

Polaris Office 4.0 verze 4.0.3210.01 a starší
Polaris Viewer 4.1 verze 4.1.4210.01 a starší
Polaris Office 5.0 verze 5.0.3309.01 a starší
Polaris Office Viewer 5.0 verze 5.0.4309.02 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

ZDI

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Polaris Office for Android

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti