Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10293
Více zranitelností v PentaWare

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
01/18/2007
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V PentaWare bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo extrahování souborů do libovolného adresáře.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámé vektory lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného názvu souboru;
  2. Chyba zabezpečení traverzu adresáře lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného názvu souboru.
Zasažené produkty

PentaWare PentaZip 8.5.1.190
PentaWare PentaSuite-PRO 8.5.1.221

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
PentaZip
CVE-IDS
?

CVE-2006-5963
CVE-2006-5964


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti