Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10287
Zranitelnost ACE v aplikaci PDF-XChange Viewer

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
01/04/2010
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V přehledu PDF-XChange Viewer byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru PDF.

Zasažené produkty

Tracker Software PDF-XChange Viewer verze 2.0.42 .9 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

securityfocus

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
PDF-XChange Viewer

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti