Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10278
CI zranitelnost v aplikaci Novell GroupWise

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Zranitelnost XSS byla nalezena v produktu Novell GroupWise. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly vložit libovolný webový skript. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené e-mailové zprávy.

Zasažené produkty

Novell GroupWise verze 8.0.3 HP3 a starší
Novell GroupWise 2012 Service Pack 2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
Novell Groupwise
CVE-IDS
?

CVE-2013-1087


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti