Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10267
Zranitelnost ACE v textovém procesoru NJStar

Aktualizováno: 02/18/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V NJStar Word Processoru byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím dokumentů NJX.

Zasažené produkty

NJStar Chiness Word Processor 4 všechny verze
NJStar Chiness Word Processor 5 verze 5.9 a starší
NJStar Japaness Word Processor 4 všechny verze
NJStar Japonský textový procesor 5 verze 5.9 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
NJStar Japanese Word Processor
NJStar Chinese Word Processor
CVE-IDS
?

CVE-2006-0807


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti