Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10255
Více problémů ACE v aplikaci Adobe Shockwave Player

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
06/12/2013
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V přehrávači Shockwave bylo nalezeno několik nespecifikovaných chyb. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu. Tyto zranitelnosti lze vzdáleně využít na nespecifikovaných vektorech.

Zasažené produkty

Shockwave Player verze 12.0.3.133 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Shockwave Player

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Shockwave Player
CVE-IDS
?

CVE-2013-3360
CVE-2013-3359


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti