Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10244
Zranitelnost ACE v panelu nástrojů prohlížeče LinkedIn
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/01/2008
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné ověření aktualizace bylo nalezeno v panelu nástrojů prohlížeče LinkedIn. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato chyba zabezpečení může být vzdáleně využívána útokem typu man-in-the-middle.

Zasažené produkty

LinkedIn prohlížeč Toolbar verze 3.0.3.1100

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
LinkedIn Internet Explorer Toolbar
CVE-IDS
?

CVE-2008-3435


Odkaz na originál