Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10243
DoS zranitelnost v LibreOffice

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
07/31/2013
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V LibreOffice byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu XML.

Zasažené produkty

LibreOffice verze 3.6.7 a dřívější
LibreOffice 4 verze 4.0.3 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
LibreOffice

Oficiální doporučení

LibreOffice advisory

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
LibreOffice
CVE-IDS
?

CVE-2013-4156


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti