Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10242
Zranitelnost v LibreOffice

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
07/03/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Automatické spuštění maker bylo nalezeno v LibreOffice. Využitím této zranitelnosti mohou mít škodliví uživatelé nespecifikovaný dopad přes neurčené útokové vektory.

Zasažené produkty

Verze LibreOffice od 4.1.4 do 4.2.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
LibreOffice

Oficiální doporučení

LibreOffice bulletin

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
LibreOffice
CVE-IDS
?

CVE-2014-0247


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti