Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10229
Zranitelnosti ACE v IrfanView

Aktualizováno: 09/07/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V IrfanView byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného souboru GIF nebo speciálně vytvořeného náhledu v souboru.

Zasažené produkty

IrfanView verze 4.36 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
IrfanView

Oficiální doporučení

IrfanView changelog

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
IrfanView
CVE-IDS
?

CVE-2013-6932
CVE-2013-5351


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti