Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10210
Chyba zabezpečení v produktu IBM Tivoli Storage Manager

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
05/05/2009
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktu IBM Tivoli Storage Manager byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provádět útok typu "man-in-the-middle" a číst libovolné soubory. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít v místě souvisejícím s protokolem SSL.

Zasažené produkty

Verze klienta IBM Tivoli Storage Manager od 5.5.0.0 do 5.5.1.17

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
RLF 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
IBM Tivoli Storage Manager Client
CVE-IDS
?

CVE-2009-1522


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti