Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10201
ACE zranitelnost v IBM
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
04/23/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech IBM byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat v bodě souvisejícím s klíčem gcc.

Zasažené produkty

IBM Lotus Notes 8.5 verze 8.5.3.6 IF2 a starší pro Linux x32
IBM Lotus Notes 9 verze 9.0.1 FP1 a starší verze pro systém Linux x32
IBM Lotus Domino 8.5 verze 8.5.3.6 IF2 a starší verze pro systém Linux x32
IBM Lotus Domino 9 verze 9.0.1 FP1 a starší verze pro systém Linux x32

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
IBM Notes
IBM Domino
CVE-IDS
?

CVE-2014-0892


Odkaz na originál