Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10199
Zranitelnost ACE v produktu IBM Lotus Domino

Aktualizováno: 02/18/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V IBM Lotus Domino byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého kalendáře Notes, požadavku klienta GIOP nebo požadavku prostředí GIOP.

Zasažené produkty

IBM Domino verze 8.5.2.2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
IBM Domino
CVE-IDS
?

CVE-2011-0915
CVE-2011-0914
CVE-2011-0913


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti