Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10197
Zranitelnost ACE v zásuvce IBM AFP Viewer
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
06/26/2008
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V přehrávači IBM AFP Viewer byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené hodnoty vlastností.

Zasažené produkty

Zásuvné verze produktu IBM AFP Viewer verze 2.0.7.1 a 3.2.1.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
IBM AFP Viewer Plug-In
CVE-IDS
?

CVE-2008-2880


Odkaz na originál