Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10154
WLF zranitelnost ve FTP Voyageru

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
11/03/2010
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyba zabezpečení traverzu adresáře byla nalezena ve službě FTP Voyager. Pomocí této zranitelnosti můžete zneužívat nevhodný soubor. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze vzdáleného serveru pomocí speciálně vytvořeného názvu souboru.

Zasažené produkty

FTP Voyager verze 15.2.0.11 a dřívější.

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

test results

Dopad
?
WLF 
[?]
Související produkty
FTP Voyager
CVE-IDS
?

CVE-2010-4154


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti