Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10139
Chyba zabezpečení aplikace Dolphin Browser HD

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v prohlížeči Dolphin Browser HD. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto zranitelnost lze využít prostřednictvím neznámého vektoru.

Zasažené produkty

Dolphin Browser HD pro verze Android 6.2.0, 7.2.1, 7.3.0 a 7.4.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Dolphin Browser HD for Android
CVE-IDS
?

CVE-2012-1392


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti