Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10131
DoS zranitelnost v CuteFTP

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V CuteFTP byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo případné spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého seznamu webů.

Zasažené produkty

GlobalSCAPE CuteFTP Professional verze 8.3.3 a 8.3.3.0054
Hlavní verze verzí 8.3.3 a 8.3.3.0054 společnosti GlobalSCAPE CuteFTP
GlobalSCAPE CuteFTP Lite verze 8.3.3 a 8.3.3.0054

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
CuteFTP Pro
CuteFTP Home
CVE-IDS
?

CVE-2009-3483


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti