Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10112
Citlivost OSI v Citrixu

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
11/17/2008
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech Citrix byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly získat informace. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně v místě souvisejícím s protokolem MSI.

Zasažené produkty

Citrix Presentation Server verze 4.5
Citrix Desktop Server verze 1.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Citrix bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Citrix Presentation Server
CVE-IDS
?

CVE-2008-5107


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti