Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10106
Zranitelnost ACE v Cisco Secure Desktop

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávně stažená chyba ověřování souborů byla nalezena v Cisco Security Desktop. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést arbitrážní kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s instalací webu prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky.

Zasažené produkty

Cisco Secure Desktop verze 3.5 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Cisco Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Cisco Secure Desktop
CVE-IDS
?

CVE-2010-0589


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti