Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10104
CI zranitelnost v zařízení Cisco NAC Appliance

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
01/31/2013
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Zranitelnosti XSS byly nalezeny v zařízení Cisco NAC Appliance. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly vložit libovolné webové skripty. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodu, který se týká webu-auth.

Zasažené produkty

Zařízení Cisco NAC 4.9.2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Cisco bulletin

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
Cisco NAC Appliance (formerly Cisco Clean Access (CCA))
CVE-IDS
?

CVE-2012-6029


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti