Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10080
OSI zranitelnost v odznaku app

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
04/16/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Zranitelnost HeartBleed byla nalezena v programu AusweisApp. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě.

Zasažené produkty

AusweisApp verze 1.13 pro Windows

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

AusweisApp versions changelog

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
AusweisApp

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti