Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10079
Zranitelnost ACE v aplikaci Aurigma Image Uploader
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
02/07/2008
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V ovládacím prvku Aurigma Image Uploader ActiveX byla nalezena chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě v místě, které se týká neznámých aplikací prostřednictvím speciálně navržených vlastností.

Zasažené produkty

Aurigma Image Uploader Ovládací prvek ActiveX 4 verze 4.6.70.0, 4.5.126.0 a 4.6.17.0
Aurigma Image Uploader Ovládací prvek ActiveX 5 verze 5.0.10.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Aurigma Image Uploader ActiveX Control
CVE-IDS
?

CVE-2008-0660


Odkaz na originál