Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10059
ACE zranitelnost v ALZip

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
07/07/2011
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti byla nalezena v souboru ALZip. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato zranitelnost může být zneužita v místě spojeném s neznámými vektory pomocí speciálně vytvořeného souboru MIM.

Zasažené produkty

Estsoft ALzip 8 verze 8.21 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

ALTools bulletin [JP]

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
ALZip
CVE-IDS
?

CVE-2011-1336


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti