Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10053
DoS zranitelnost v ActivePerl

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
12/31/2004
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V ActivePerlu byla nalezena celočíselná zranitelnost. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu. Tato zranitelnost může být využívána v bodě souvisejícím s operátorem duplikace prostřednictvím velkého násobitele.

Zasažené produkty

Aktivujte ActivePerl 5 verze 5.8.3 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

vulnerability description

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
ActivePerl
CVE-IDS
?

CVE-2004-2286


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti