Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10051
Zranitelnost ACE v Ovládání kamery v ose

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
01/26/2009
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V ovládacím prvku Axis Camera Control byla nalezena chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodě souvisejícím s AxisCamControl.ocx prostřednictvím speciálně vytvořené hodnoty vlastností image_pan_tilt.

Zasažené produkty

Axis Camera Control verze 2.40.0.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Axis bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
AXIS Camera ActiveX Control
CVE-IDS
?

CVE-2008-5260


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti